§ 4

« § 3 § 5 »

Shkruhen me ë fjalët me prapashtesën -llëk

bollëk, budallallëk, gomarllëk, hamallëk, pazarllëk etj.