Grupi ye

  • Shkrimi i grupit ye te fjalë si arsye, dyer etj.  [§ 15]