Grupet ua, ue

  • Shkrimi i grupit ua te emrat dhe mbiemrat si buall, dragua, i huaj etj.  [§ 16 a] 

  • Shkrimi i grupit ua te foljet me temë më -ua si bluaj, dua etj., si edhe te shumësi i së kryerës së thjeshtë, te habitorja dhe te pjesoret e foljeve me temë më -o[§ 16 b] 

  • Shkrimi pa grup zanoresh i trajtave pësore-vetvetore si kryhet, bluhet etj.  [§ 16 b

  • Shkrimi me ue i emrave dhe i mbiemrave foljorë të formuar me prapashtesat -s dhe -shëm nga folje me temë më -o / -ua, si edhe i fjalëve të formuara prej tyre.  [§ 17