§ 92

« § 91 § 93 »

Emrat e ditëve të javës, të muajve e të stinëve shkruhen me shkronjë të vogël: 

e hënë, e martë, e mërkurë etj.; janar, shkurt, mars, prill etj.; pranverë, verë, vjeshtë, dimër.