§ 97

« § 96 § 98 »

Fjalët njërrokëshe nuk ndahen në fund të rreshtit: 

afsh, ankth, bulkth, çmend, dash, dru, kënd, kopsht, lak, lëng, i lig, ngjall, shkrep, shkrumb, tremb, thumb, vrull, zmbraps etj.