§ 69

« § 68 § 70 »

Shkruhen me vizë të gjatë në mes tyre: 

 1. emrat e përveçëm që shënojnë caqet e një hapësire gjeografike, si edhe emrat që shënojnë caqe kohore: 

  gara e çiklizmit Tiranë—Elbasan—Korçë; hekurudha Rrogozhinë—Fier; kanali Peqin—Kavajë, kanali Vjosë—Levan—Fier; largësia Tokë—Diell; vija ajrore Paris—Tiranë—Pekin; lundrimi Amerikë—Evropë; udhëtimi Francë—Argjentinë—Australi; udhëtimi Tokë—Hënë etj.; 

  periudha janar—maj; periudha pranverë—vjeshtë etj.; 

 2. numërorët që shënojnë caqet e një hapësire kohore: 

  periudha 1939—1944; tridhjetëvjetori i themelimit të Partisë 8.XI.1941—8.XI.1971; katërqindvjetori i lindjes së Budit 1566—1966; Konferenca e Parë e Studimeve Albanologjike 15—21.XI.1962; Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe 20—25.XI.1972; pesëqindvjetori i vdekjes së Skënderbeut 1468—1968; plani i katërt pesëvjeçar 1966—1970; viti shkollor 1973—1974; letërsia e shekujve XIX—XX etj.; 

 3. dy a më shumë emra të veçantë ose emërtime, fjalë a togje fjalësh të veçanta, të cilat kanë ndërmjet tyre marrëdhënie të ndërsjellta, janë elemente përbërëse të njësive kuptimore shumëpjesëshe ose shënojnë kalime nga një gjendje në një gjendje tjetër: 

  ndeshja Dinamo—Partizani; ndeshja e futbollit Shqipëri—Turqi; takimi Spaski—Fisher; uniteti parti—popull; 

  trekëndëshi mësim—punë prodhuese—edukim fizik dhe ushtarak; 

  marrëdhëniet mall—para—mall; 

 4. emrat e bashkautorëve të një vepre: 

  K. Marks—F. Engels; A. Xhuvani—K. Cipo etj.