§ 62

« § 61 § 63 »

Trajtat foljore që formohen me do të shkruhen zakonisht të plota: 

do të shkoj, do të shkoja, do të kem shkuar, do të kisha shkuar etj.