§ 60

« § 59 § 61 »

Mbiemrat e nyjshëm që ndjekin një emër në rrjedhoren e pashquar të shumësit marrin nyjën e jo

(prej) malesh larta; (prej) lumenjsh rrëmbyer; (pas) kërkimesh pandërprera; (prej) krahinash largëta; (prej) erërash forta etj.