§ 57

« § 56 § 58 »

Mbiemrat e nyjshëm të shkallës pohore, kur vijnë pas një emri femëror në rasën gjinore a dhanore të trajtës së pashquar të njëjësit, shkruhen me nyjën , ndërsa kur vijnë pas një emri në trajtën e shquar, shkruhen me nyjën

oborri i një shkolle madhe; fitoret e një brigade re; flamuri iu dorëzua një punëtoreje dalluar etj.; 

oborri i shtëpisë madhe; fitoret e brigadës re; flamuri iu dorëzua punëtores dalluar etj.