§ 54

« § 53 § 55 »

Kur një emër përcaktohet nga dy a më shumë emra të bashkërenditur të rasës gjinore, të gjithë këta përdoren zakonisht me nyjë të përparme: 

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë; (i, e, të, së) Fakultetit Historisë dhe Filologjisë; Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë; (i, e, të, së) Institutit Gjuhësisë dhe Letërsisë; Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë; Ministria e Arsimit dhe e Kulturës; (i, e, të, së) Ministrisë Arsimit dhe Kulturës; Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës; stacioni i makinave dhe i traktorëve; (i, e, të, së) stacionit makinave dhe traktorëve; stacionin e makinave dhe traktorëve; shfrytëzimi i vendburimeve kromit, bakrit dhe hekur-nikelit; shkollat e Tiranës, Durrësit e Elbasanit; e drejta e votës, e fjalës, e mbledhjes dhe e shtypit; në interes popullit e atdheut; organet e frymëmarrjes dhe qarkullimit të gjakut; zhurma e kazmave dhe e lopatave etj. 

Në rastet kur vijnë njëri pas tjetrit tre a më shumë emra të rasës gjinore të bashkërenditur pa lidhëza, nyja e përparme e emrit të dytë (kur nyja nuk ndryshon) ose të tretë (kur nyja ndryshon nga e) dhe e emrave të tjerë pasues shkruhet ose jo, duke u mbështetur në arsye të caktuara kuptimore ose stilistike: 

prodhimi i drithërave, i duhanit, i pambukut, i perimeve, i patateve, i frutave; zotimet e punonjësve të gjeologjisë, naftës, minierave, degëve të tjera të industrisë e artizanatit etj.; 

kishte marrë hov të madh ndërtimi i shtëpive, fabrikave, shkollave, rrugëve, urave; është rritur numri i degëve, katedrave, laboratorëve dhe kabineteve; brigada vullnetarësh nga fshatrat e Peshkopisë, Krujës, Elbasanit, Skraparit, Tepelenës, Sarandës etj.