§ 51

« § 50 § 52 »

Kur një emër femëror në gjinore njëjës përcaktohet nga dy ose më shumë emra të bashkërenditur, që janë po në rasën gjinore, emri i dytë përcaktues e të tjerët pas tij marrin nyjën e jo

prodhimet e fushës së Korçës, Myzeqesë, Thumanës e Zadrimës; punimet e stinës së pranverës, verës, vjeshtës, dimrit; veshjet e krahinës së Mirditës dhe Matit etj.