§ 49

« § 48 § 50 »

Kur një emër femëror në rasën gjinore, dhanore a rrjedhore njëjës përcaktohet nga një ose disa mbiemra dhe nga një ose disa emra në gjinore, fjala përcaktuese e dytë e të tjerat pas saj marrin nyjën e jo

(i, e, të, së) klasës punëtore Shqipërisë; (i, e, të, së) fabrikës së re tullave; (i, e, të, së) kooperativës së zgjeruar Krutjes; sipërfaqja e Republikës Popullore Shqipërisë; (i, e, të, së) luftës çlirimtare të pamposhtur popullit shqiptar; (i, e, të, së) Partisë së Punës Shqipërisë; (i, e, të, së) Republikës Popullore Shqipërisë; (i, e, të, së) rrjedhjes së poshtme Vjosës dhe Semanit; (i, e, të, së) klimës së butë e qëndrueshme Vlorës, Himarës, të Sarandës etj.