§ 47

« § 46 § 48 »

Kur një emër i rasës gjinore, pavarësisht nga gjinia që ka, vjen pas një emri mashkullor në rasën gjinore a dhanore të shquar njëjës, shkruhet me nyjën e përparme të, dhe kur ai vjen pas një emri femëror në po këto rasa, shkruhet me nyjën e përparme së: 

zyra e kryetarit Këshillit Popullor të fshatit; fuqia e krahut punëtorëve; zbatimi i vullnetit klasës punëtore; dëgjimi i zërit masave punonjëse; Lavdi heroizmit gruas shqiptare!; i jepet fjala përfaqësuesit Frontit Demokratik etj.; 

historia e luftës popullit shqiptar; fryti i punës punëtorëve; përvjetori i shpalljes pavarësisë; ndërtimi i fabrikës këpucëve; çmimi iu dha minierës qymyrgurit; pas korrjes grurit; përpara shtëpisë kulturës; pas stinës së pranverës etj.