Shkrimi i datave‎ > ‎

§ 104

« § 103

Në shkrimin e datave, pas emrit të vendit vihet presje dhe para shifrës që shënon datën, në shkresat zyrtare, vihet parafjala

Tiranë, më 19.11.1948; Shkodër, më 5 tetor 1972 etj. 

Parafjala shkruhet kurdoherë para datave, kur ato përdoren si plotës kohe brenda një fjalie: 

Kongresi u hap të hënën, 20.XI.1972; Mbledhja bëhet të shtunën,  1 shtator 1973 etj.