Shkrimi i datave‎ > ‎

§ 103

« § 102 § 104 »

Kur në datat e plota muaji shkruhet me shkronja, nuk vihet asnjë shenjë midis ditës, muajit dhe vitit: 

23 janar 1943, 4 mars 1973 etj.