Alfabeti i gjuhës shqipe

Alfabeti i gjuhës shqipe ka tridhjetë e gjashtë shkronja, që u përgjigjen tingujve-fonema të gjuhës sonë letrare: 

 
  Nj  nj 
 
Ç  ç   
 
Dh  dh   
  Rr  rr 
Ë  ë   
  Sh  sh 
 
Gj  gj    Th  th 
 
 
 
  Xh  xh 
 
Ll  ll   
  Zh  zh